Индонезид сонгогчдын нэрийн жагсаалтад аудит хийсэн туршлага

: Цэвэр шударга сонгууль нь цэвэр нэрийн жагсаалтаас эхлэлтэй байдаг. Нэрийн жагсаалтын аудитыг чухамхүү энэхүү зорилгын үүднээс иргэний нийгмийн байгууллагууд гүйцэтгэж сонгуулийн үйл явцад хувь нэмрээ оруулдаг.

“Ардчилсан сонгууль: Иргэний нийгмийн хяналт” олон улсын бага хуралд Индонезийн эдийн засаг, нийгмийн судалгаа, мэдээлэл, боловсролын институт ТББ-ын мэргэжилтэн Сухарди Суряди, Мухамед Хусейн нарын тавьсан илтгэл

Индонези улс

 • Хүн ам: 245.5 сая
 • Аралын тоо: 13,000
 • Мужийн тоо: 33
 • Шашин: Mуслим (85%), Католик, Христийн, Хинду, Буддын, Конгхуку
 • Нэг хүнд ноогдох ДНБ: $1,485
 • Хууль тогтоох засаглал:
 • Төлөөлөгчдийн танхим (550 суудал)
 • Бүс нутгийн төлөөлөгчдийн танхим (128 суудал)

LP3ES-ийн тухай

 • 1971 онд сэхээтнүүд ба оюутан активистууд байгуулсан
 • Гол үйл ажиллагаа:
  -    СудалгааНийгэм, эдийн засгийн хөгжил
  -    Хүний эрхийн сургалт
  -    Хэвлэлийн үйлдвэр

Түргэн тооллого нь

 • Сонгуулийн үйл явц, санал хураалтын дүнгийн тухай мэдээллийг мянга мянган сайн дурыхны хүчийг ашиглан сонгосон санал хураалтын газрууд дээр шууд ажиглалтын аргаар цуглуулах үйл ажиллагаа юм.
 • Мэдээллийг маягтан дээр бөглөж оруулаад баримт мэдээллийн төв рүү АБХ (аль болох хурдан)  явуулдаг.
 • Түргэн тооллого нь маягтанд суурилсан СПТ (саналын параллель табуляц)

Түргэн тооллогын үр дүн

 • Сонгуулийн үйл явцын чанарын тухай тайлан (сонгуулийн өдрийн)
 • Сонгуулийн үр дүнгийн (олон нийтийн саналын) прогноз

Яагаад чухал вэ?

 • Сонгуулийн үр дүнгийн үнэн эсэхийг хараат бус байдлаар магадлах
 • Сонгуулийн үйл явцад итгэх иргэдийн итгэлийг дээшлүүлэх
 • Сонгуулийн дараах зөрчил, маргааныг бууруулах

Шаардлага

 • Санал хураах байранд хүрч очих
 • Итгэл хүлээсэн, бие даасан байгууллага
 • Анхан шатанд сүлжээтэй байх
 • Мэдээллээ өгч авалцах

Түүвэрлэлт

 • Бүх муж (32)
 • Сонгуулийн бүх дүүрэг (69)
 • 2,000 тосгоны санамсаргүй түүвэрлэлт
  -    Хэмжээнд нь пропорциональ
 • Санал 2,000 хураах байрны (СХБ) санамсаргүй түүвэрлэлт
  -    1 тосгонд 1 СХБ
  -    Ойролцоогоор 500,000 сонгогчдыг төлөөлнө

Түүврийн тархалт
Түүврийн сонголт
Санал өгсний дараах асуулга

 • Нэг СХБ-аас 4 респондент; 2 эрэгтэй, 2 эмэгтэй
 • Санамсаргүй түүвэрлэлт, цагийн интервалаар сонгоно
 • СХБ-аас гарч явахад нь ярилцана

Түргэн тооллого

 • Ажиглагч
  -     Сайн дурынхан СХБ-нд
 • Факт цуглуулна
  -     Ажиглалтанд суурилсан

Хэрэгслүүд
Ажиглалтын маягт
Баталгаажуулах маягт

Үйл ажиллагаа

 • Бэлтгэл ажил
  -    Түүвэрлэлт
  -    Модуль, хэрэгслүүдийг боловсруулах
  -    Мужийн зохицуулагч, ажиглагчдын зохицуулагч, ажиглагчдыг сонгон элсүүлж, сургах
  -    Логистик, IT-ийн бэлтгэл ажил
  -    Улс төрийн намуудад танилцуулах
 • Ажиглалт/судалгаа
 • Төгсгөл

Үйл ажиллагааны хуваарь
Баримт мэдээллийг өгч авалцах
Үр дүнг нийтлэх

 • Үр дүнг нэгтгэж гаргахаас өмнө бодолцсон хүчин зүйлс:
  -    Баримт мэдээллийн хэмжээ (>50%)
  -    Баримт мэдээллийн хуваарьлалт/тархалт (гол гол арлуудыг төлөөлсөн)
  -    Баримт мэдээллийн тогтвортой байдал (их хэмжээний хэлбэлзэл үгүй)
 • Үр дүнг зарласан нь:
  -    Хууль тогтоох байгууллагын сонгууль: +24 цаг
  -    Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 1-р шат: +9 цаг
  -    Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2-р шат: +6 цаг

Сонгогчдын бүртгэлийн аудит

Зорилтууд

 • Сонгогчдын жагсаалтын үнэн зөвийг магадлах
 • Сонгогчдын бүртгэлийн үйл явцын чанарыг үнэлэх
 • Сонгогчдын бүртгэлийн үйл явцын талаар сонгогчдод мэдээлэх

Аргачилал: 2 талт аудит

Байршил ба баримт мэдээлэл цуглуулах ажил

Байршил

 • Жакартагийн бүх тосгон
  -    Өмнөд Жакарта  = 65 тосгон
  -    Зүүн Жакарта  = 65 тосгон
  -    Төв Жакарта  = 44 тосгон
  -    Баруун Жакарта  = 56 тосгон
  -    Хойд Жакарта  = 31 тосгон
  -    Мянган арал = 6 тосгон

НИЙТ = 267 тосгон

Үр дүн

Сонгуулийн хороонд (KPUD) өргөн барьсан зөвлөмжүүд

 • Бүртгэлгүй сонгогчдын түвшинг (22%) харгалзан сонгуулийн хороо нь бүртгэлгүй сонгогчдод бүртгүүлэх боломж олгоход анхаарах хэрэгтэй.
 • Хий үзэгдэл сонгогчдын түвшинг (21%) харгалзан сонгуулийн хороо нь сонгуулийн лйвар гарч болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. Тухайлбал:
  -      Сонгогчдын жагсаалтыг дахин шалгаж, сонгуульд оролцох ёсгүй хүмүүсийн нэрсийг хасах, эсвэл
  -      Сонгуулийн өдөр сонгогчид хувийн байцаалтын баримт бичгээ харуулан санал өгөхөд тавих хяналтыг өндөрсгөх.
 • Сонгогчдын эцсийн жагсаалтыг эцэслэсний дараагаар сонгуулийн өдөр хүртэл олон нийтэд хүртээмжтэй газар байршуулах.

Бэрхшээл, сургамж

 • Улс төрийн нам, сонгуулийн хороод дурамжхан
  -    Сайн харилцаатай байх, аккредитац авах
 • Ажиглалт/судалгааны үеэр сайн дурыхныг сайн удирдаж зохицуулах
  -    Сургалтын чанар, хүсэл эрмэлзлэл (сертификат)
 • Баримт мэдээллийг өгч авалцах
  -   Хий гүйлт; давхар хадгалах систем
 • Оролцсон талуудын хоорондын зөрчил
  -    Нийтэд зарлах мэдээлэлд шалгуур тогтоох

Холбоо барих

Сухарди Сурьяди (Захирал LP3ES)
Мухаммад Х
үсейн (Дэд захирал LP3ES)
Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, сургалт, мэдээллийн хүрээлэн
Жакарта, Индонези
Jl. S. Parman No. 81 Jakarta 11420, Indonesia
Утас: +62-21-567-4211 / Факс: +62-21-568-3785 / веб: www.lp3es.or.id
Email:

Сонгууль