Зохиогчийн эрх ба Хэрэглэх нөхцөл

Монгол улсад мөрдөгдөж буй “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай”  хуулийн дагуу www.sanal.mn вэб сайтын дизайн, агуулгын удирдлагын системийн зохиогчийн эрхийг Нээлттэй Нийгэм Форум эзэмшинэ. Харин вэб дээр тавигдаж байгаа агуулгын (нийтлэл, өгүүллэг, судалгааны дүн, гарын авлага, фото зураг г.м.) зохиогчийн эрхийг бэлтгэсэн байгууллага, хувь хүн эзэмшинэ.

Вэб сайтын агуулгыг ашиг орлого олохоос бусад зорилгоор үнэ төлбөргүй хэрэглэж болно. Вэб сайт дээр тавигдсан материалыг бусад мэдээллийн хэрэгслээр бүтнээр нь буюу хэсэгчлэн хэвлэх тохиолдолд www.sanal.mn сайтын нэр ба зохиогчийн эрх  эзэмшигч байгууллага, хувь хүний нэрийг дурдаж агуулгын утга санаа, судалгааны дүн зэргийг өөрчлөхгүй байх үүрэгтэй.

Уг вэб дээр бичигдсэн аливаа санал нь сүлжээнд ажиллаж буй төрийн бус байгууллагуудын болон www.sanal.mn сайтын байр суурийг илэрхийлэхгүй.

Хэрэглэгч сайт дээр долоо хоног тутам нэмэгдэж байгаа шинэ мэдээллийн тойм авахыг хүсвэл и-мэйл хаягаа бүртгүүлэх ба хэрэглэгчийн энэхүү мэдээллийг чандлан нууцалж бусдад дамжуулахгүй байх үүргийг www.sanal.mn сайт хүлээнэ.

Сонгууль