Сонгуулиар би гадаадад томилолттой таарч байгаа тул урьдчилаад саналаа зурж болох уу? Болох бол хаана очих вэ?

Асуултын хариулт:

2016 оны 5 сарын 19-д хариулсан.
Нээлттэй Нийгэм Форум's picture

Сонгуулийн хуулийн 16.3-т заасны дагуу Та саналаа урьчдилж өгөх бүрэн боломжтой. Үүний тулд хэсгийн хороондоо хандаж зохих албаны хүмүүсийн гэрчтэйгээр өгнө. Таны санал солигдохгүй байх баталгаа нь лацтай автомат машинд саналаа уншуулах ёстой. Сонгуулийн хуулийн 16.3-т заасны дагуу Та саналаа урьчдилж өгөх бүрэн боломжтой. Үүний тулд хэсгийн хороондоо хандаж зохих албаны хүмүүсийн гэрчтэйгээр өгнө.

2016 оны 5 сарын 20-д хариулсан.
Д.Түвшинтамир's picture

Сонгуулийн хуулийн 16.3-т заасны дагуу Та саналаа урьчдилж өгөх бүрэн боломжтой. Үүний тулд хэсгийн хороондоо хандаж зохих албаны хүмүүсийн гэрчтэйгээр өгнө. Таны санал солигдохгүй байх баталгаа нь лацтай автомат машинд саналаа уншуулах ёстой. Сонгуулийн хуулийн 16.3-т заасны дагуу Та саналаа урьчдилж өгөх бүрэн боломжтой. Үүний тулд хэсгийн хороондоо хандаж зохих албаны хүмүүсийн гэрчтэйгээр өгнө.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль