Сонгууль 2012

2012 - Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч Намын мөрийн хөтөлбөр

“Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч” Нам мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, сонгуулийн хууль болон бусад хуулийн хүрээнд улс орны өнөөгийн нөхцөл байдалд тохируулан бэлтгэж намынхаа төлөөлөн удирдах байгууллага БОЛОВСРУУЛАН ЗӨВЛӨЛДӨХ ХОРООГООР хэлэлцэн батлав.

Pages

Сонгууль

Subscribe to Сонгууль 2012