Сонгууль 2012

Сонгогч саналын хуудсанд саналаа хэрхэн тэмдэглэх вэ?

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн саналын хуудаст сонгогч саналаа хэрхэн тэмдэглэх, саналын хуудсаа автомат төхөөрөмжид хэрхэн уншуулах тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

Сонгогч саналаа өгөх үйл явц нь өмнөх сонгуулиудаас өөрчлөгдсөн. Тухайлбал,

Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн мэдээ

Глоб Интернэшнл ТББ нь УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн сурталчилгаанд хэвлэл мэдээллийн мониторинг хийж байна.

Сонгуулийн автоматжуулсан системийг гэрчилгээжүүлэх үйл явц

2012  оны УИХ-ын сонгуулиар анх удаа автомат төхөөрөмж ашиглан санал тоолох гэж буйтай холбоотой “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт”  сүлжээний гишүүн Мидас ТББ сонгуулийн автоматжуулсан системийн мониторинг хариуцан ажиллаж байна.

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн явцын мэдээ

Сүлжээний гишүүн Филантропи Хөгжлийн Төлөө Төв нь Нийслэл хотын хүн ам, шилжин суурьшигчид ихтэй, хамгийн том дүүрэг болох Сонгинохайрхан дүүрэг буюу УИХ-ын сонгуулийн 26-р тойргийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад мониторинг хийж байна.

Гадаадад байгаа сонгогчдын саналын хуудсыг хэвлэх үйл явцыг хяналаа

Гадаад улсад оршин суугаа Монгол улсын иргэдээс УИХ-ын сонгуульд оролцон саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн 4329 сонгогч байгаа бөгөөд эдгээр сонгогчдын саналыг авахаар 4547 ширхэг саналын хуудсыг 6 дугаар сарын 5 –ны өдөр хэвлэлээ. Саналын хуудсыг хэвлүүлэхдээ нийт бүртгэгдсэн сонгогчдын тооноос 5%-иар их байхаар тооцсон байв.

УИХ-ын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлэх компанийг сонгон шалгаруулсан үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл

Сүлжээний гишүүн Сонгогчдын Боловсрол Төв нь “Саналын хуудасны мониторинг” хариуцан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд саналын хуудсыг хэвлэх компанийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулахаас эхлэн саналын хуудсыг хэвлэх, хамгаалах, архивлах зэрэг бүхий л үйл явцад хөндлөнгийн ажиглалт, мониторинг хийж байгаа юм.

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн явц

Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” сүлжээний гишүүн Филантропи Хөгжлийн төлөө төв нь 2012 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад мониторинг хийж буй билээ. Энэхүү мониторинг Нийслэл хотын хүн ам, шилжин суурьшигчид ихтэй, хамгийн том дүүрэг болох Сонгинохайрхан дүүрэг буюу УИХ-ын сонгуулийн 26-р тойрогт хийж байгаа юм.

Санал тоолох автомат машины эх кодыг дахин нарийвчлан хянах шаардлагатай

2012  оны УИХ-ын сонгуулиар анх удаа автомат төхөөрөмж ашиглан санал тоолох гэж буйтай холбоотой “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт”  сүлжээний гишүүн Мидас ТББ сонгуулийн автоматжуулсан системийн мониторинг хариуцан ажиллаж байна.

СЕХ төрийн бус байгууллагуудад УИХ-ын сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх зөвшөөрөл олголоо

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн үйл ажиллагаанд дээрх журмын дагуу хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, сонгогчдод аргачилсан туслалцаа үзүүлэхээр Сонгуулийн ерөнхий хороонд 8 төрийн бус байгууллага хүсэлтээ гаргасан бөгөөд Сонгуулийн ерөнхий хороо эдгээр байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч хуралдаанаараа хэлэлцэн сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх зөвшөөрөл олгожээ.

Дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагын сонгуулийн ажиглагчдад зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Нээлттэй Нийгэм Форум дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагын сонгуулийн ажиглагчдад зориулсан сургалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтанд Шударга сонгууль иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний гишүүн байгууллагын төлөөлөл, сонгуулийн өдөр ажиглалт хийх сайн дурынхан хамрагдлаа. 

Pages

Сонгууль

Subscribe to Сонгууль 2012