"Ерөнхийлөгчийн сонгууль-2017" иргэний нийгмийн ажигчлагчдад зориулсан сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сонгууль