0618

Хаана ивээл хамгааллын бодлого хэрэгжиж байна тэнд сонгуулийн шударга өрсөлдөөнөөс илүүтэй хээл хахуульд идэгдсэн хүмүүс ялагчаар тодордог.

- Paul Collier

Ангилал:

Сонгууль