Санал өгөх

Би Баязүрх дүүргийн 13 дугаар хороонд оршин суудаг. Өнөөдөр албан томилолтоор хөдөө явах юм. Саналаа яаж өгөх вэ? {joscommentenable}

Ангилал:

Сонгууль