Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах

Огноо: 
2024/06/27

... сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар түүний хүсэлт, эмнэлгийн магадалгаа, эсхүл холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 09:00-20:00 цагийн хооронд авна.

(Хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсгээс) 2024.6.27- ны өдрийн 09:00-20:00 цаг

Сонгууль