Нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх

Огноо: 
2024/05/26 - 2024/06/01

Сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хүлээн авах хугацаа дууссанаас хойш долоо хоногийн дотор бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэж, тогтоол гаргана. (Хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.11 дэх хэсэг) 2024.6.01-ний дотор

Сонгууль