Даваасүрэн Оргил

Даваасүрэн Оргил's picture
Намтар: 

Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн Сургуулийг 2008 онд төгссөн.
2009-2012 онд Германы техник хамтын ажиллагааний нийгэмлэгийн Эдийн засгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох төсөлд судлаач,
2012-2014 онд Эрдэс баялаг, Эрчим хүчний яам Мэргэжилтэн
2014-2015 онд Хууль зүйн яам мэргэжилтэн
2015 оноос өмгөөлөгч

Хуульчийн хариултууд